Pyhäjoen kalataloustarkkailuohjelmasta

Pyhäjoen kalataloustarkkailuohjelmaan:

Pyhäjoen kalatalousalue pyytää vastaamaan lähetettyihin kalastustiedusteluihin. Vastauksista saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa kalakantojen tilasta ja niiden kehityksestä.

Vastauksista saadaan erittäin tärkeää ja keskeistä tietoa, jota tarvitaan Pyhäjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS:n) toimeenpanoa varten. Kalatalousasiat (istutukset, kunnostukset jne.) tullaan toteuttamaan KHS:n mukaisesti. Ilman näitä kalastuskyselyistä saatavia tietoja KHS:n toimeenpano ja kalavesien hoito on vaikeaa.

 

 

Pyhäjoen kalatalousalueen hallitus