Etusivu

Pyhäjoen vesistö ry

Pyhäjokialueen kuusi kuntaa (Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapavesi, Oulainen, Merijärvi ja Pyhäjoki) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat vuonna 2021 tehneet sopimuksen vesistökunnostusverkon kokoamisesta.

Tavoitteena on perustaa vuoden 2023 alkuun mennessä  Pyhäjoen vesistö ry niminen yhdistys, jonka päätavoitteena on Pyhäjoen ja sen valuma-alueella olevien sivujokien ja järvien ekologisen tilan parantaminen.

Yhdistyksen perustamista varten on perustettu valmisteluhanke. Valmisteluhanke määrittelee perustettavan yhdistyksen säännöt, vision vuodelle 2027, toiminnan painopistealueet, tavoitteet ja toimenpideohjelman vuosille 2023-2027.

Pyhäjoen vesistö ry:n tavoitteista yksi on saavutettu. Yhdistys on perustettu päivämäärällä 13.12.2022. Yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on parantaa Pyhäjoen vesistöalueen vesistön tilaa toteuttamalla vesiensuojelu ja - kunnostustoimenpiteitä ja edistää myös muilla tavoin vesienhoidon tavoitteita. 

Valuma-alue kartta